هفتمین جلسه "کارگروه تدوین سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت" با مشارکت گروه سلامت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی به بررسی محورهای سند و نحوه حمایت خواهی فرهنگستان از نهادهای ذی ربط اختصاص یافت.

این جلسه با مشارکت گروه سلامت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی و با حضور دکتر محمد حسین نیک نام قائم مقام گروه سلامت و همکاری های بین الملل

1.              دکتر کاظم ندافی، ریاست مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه تهران

2.              دكتر حسین یوسفی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

3.              دکتر زهره حسامی، نماینده ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

4.              مهندس شیدا ملک افضلی، نماینده مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت

5.              دکتر منصور رنجبر، نماینده برنامه عمران سازمان ملل و برخی دیگر از کارشناسان و متخصصان محیط زیست یازدهم تیر ماه سال 94 در محل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد.

6.             دکتر عباس شاهسونی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و نماینده وزارت بهداشت.

7.             خانم دکتر زهره حسامی نماینده ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران.

8.             دکتر امیر حسین میرآبادی، نماینده مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری.

9.             دکتر محمد صادق حسنوند، دفتر پژوهشکده محیط زیست.

در این جلسه اعضا به بازبینی محورهای اصلی سند جامع حمایت طلبی آلودگی هوا و سلامت پرداختند.

دکتر منصور رنجبر ضمن تاکید بر این نکته که مشکل کشور در زمینه آلودگی هوا عمدتا در سطح مدیریت و هماهنگی و تعهد در اجرای برنامه ها است ابراز داشت مشکلات ریشه ای در اجرای برنامه های محیط زیست می تواند از طریق حمایت طلبی بر طرف گردد.

در ادامه دکتر حسین یوسفی ضمن اشاره به هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سلامت ناشی از آلودگی محیط زیست ابراز داشت: لازم است مسئولیت این هزینه ها مشخص گردد. مثلا در زمینه استفاده از بطری های غیرقابل تجزیه در تولید نوشیدنی ها در ژاپن گفت در این کشور هزینه جمع آوری بطری های غیرقابل تجزیه در طبیعت از شرکت های تولید کننده آن اخذ می گردد.

دکتر میرآبادی نیز با اشاره به ناشناخته بودن برخی از تکنولوژی های جدید کاهش آلودگی هوا مورد استفاده در جهان؛ نسبت به جایگاه تکنولوژی های جدید و اهمیت آگاهی بخشی در این زمینه تاکید نمود.