نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در هشتمین جلسه "کارگروه تدوین سند جامع حمایت طلبی کنترل الودگی هوا و کاهش تبعات آن بر سلامت" که با مشارکت گروه سلامت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی برگزار می گردد عنوان کرد: کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت به منظور تعیین استاندارد هوای پاک تشکیل شده و گام مثبتی در این زمینه برداشته شده است.

این جلسهپانزدهم مرداد ماه سال 94 به میزبانی مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری و با حضور اعضای کارگروه به شرح ذیل برگزار گردید.

1-     دکتر محمد حسین نیک نام قائم مقام گروه سلامت و همکاری های بین الملل

2-     دکتر امیرحسین میرآبادی، نماینده مرکز همکاری های فناوری و نو آوری ریاست جمهوری

3-     دکتر يونس نوراللهی، نماینده مرکز همکاری های فناوری و نو آوری ریاست جمهوری

4-     مهندس احمد فیروزی، نماینده مرکز همکاری های فناوری و نو آوری ریاست جمهوری

5-     دكتر حسین یوسفی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

6-     دکتر منصور رنجبر، نماینده برنامه عمران سازمان ملل

7-     مهندس مسعود زندی، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست

8-     کتر عباس شاهسونی، نماینده وزارت بهداشت

مهندس مسعود زندی ضمن بیان سابقه قوانین موجود و اختلاف دیدگاه های سازمانهای مختلف در خصوص مساله استاندارد هوای پاک؛ عدم اتفاق نظر در این رابطه را به عنوان یکی از مهم ترین موانع کاهش آلودگی هوا ذکر کرد.

لازم به ذکر است که این مساله در اولین جلسات کارگروه مطرح و پیشنهاد شد طی نامه ای از طرف ریاست فرهنگستان علوم پزشکی به وزرات بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست حساسیت لازم ایجاد گردد.

نماینده سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد، نتیجه بخش بودن اقدام حمایت طلبی این کارگروه گام مثبتی در جهت کنترل آلودگی هوا و کاهش تبعات آن بر سلامت به شمار می رود.