به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل اين كتاب به پاس زحمات بي شائبه  استاد دكتر تابعي نگاشته شده است .بزرگ مردي همچون دكتر ضياءالدين تابعي پس از فراغت از تحصيل ، اخذ تخصص و بورد تخصصي خويش در رشته آسيب شناسي تشريحي و فوق تخصص در رشته هماتولوژي از ايالات متحده آمريكا به كشور خود بازمي گردد.

استاد دكتر تابعي پيوسته عمر پر بركت خود را به تبليغ و ترويج دين و دينداري و اخلاق و اخلاق مداري گذراند و علاوه بر دانشجويان ، دستياران ، اعضاء هيئت علمي خوشبختانه فرهنگستان علوم پزشكي هم براي سال ها اين توفيق را داشته است كه از راهنمايي ها ، نظرات ، انديشه ها ، بحث ها ايشان و به ويژه در امور اعتقادي و اخلاقي استفاده ببرد و نهايت خوشحالي است كه مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران دكتر سيد ضياءالدين تابعي را به عنوان دانشمند منتخب سال 1393برگزيد.