جلسه کارگروه تدوین سند حمایت طلبی کاهش آلودگی هوا با حضور  دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در 29 مهرماه 94 برگزار شد. در این جلسه دکتر سید علیرضا مرندی ضمن معرفی فرهنگستان علوم پزشکی و کارگروه تدوین سند جامع حمایت طلبی کنترل آلودگی هوا به بیان کاهش تبعات آن بر سلامت توسط ریاست فرهنگستان، پرداخت.

در ادامه دکتر محمد حسین نیکنام ضمن معرفی سازمان های مشارکت کننده در کارگروه، به خلاصه ای از فعالیت های صورت گرفته پرداخت.  در ادامه اعضا به بیان دیدگاه های خود در خصوص بحث آلودگی هوا پرداختند.  سپس دکتر ستاری ضمن اشاره به فعالیت های صورت گرفته در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری با بخش خصوصی در اجرای پروژه های مرتبط در حوزه فناوری بر لزوم تجاری سازی طرح های مربوطه تاکید کرد. وی ابراز داشت بسیاری از طرح ها در زمینه آلودگی هوا لازم است توسط بخش خصوصی انجام پذیرد و دولت می تواند هماهنگی های لازم را در این زمینه انجام دهد. وی خاطر نشان کرد کنار گذاشتن مردم و سپردن فعالیت ها به دولت باعث می شود پروژه ها از سرعت کافی برخوردار نباشد. دکتر ستاری ادامه داد اگر سیکل اقتصادی در اجرای برنامه های کنترل آلودگی هوا در نظر گرفته نشود و صرفا بر فشار دولت تکیه گردد، کار زیادی پیش نخواهد رفت.

معاون رئیس جمهور ابراز داشت در حوزه فناوری و مسائل IT و توسعه فناوری های مربوطه این معاونت آماده هرگونه کمک و همکاری در زمینه آلودگی هوا می باشد.

وی همچنی ابراز داشت استفاده از ابزار های IT موجب کاهش هزینه ها و فراهم آوردن امکان اجرای آسان تر بسیاری از طرح ها از جمله در زمینه معاینه فنی خودروها شده است.

  در پایان جلسه دکتر نیکنام با اشاره به اهمیت همکاری های بین بخشی و جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیشنهاد کرد موضوعات مربوط به آلودگی هوا نیز در قالب کارگروهی در این معاونت مورد پیگیری قرار گیرد.