نشست يك روزه تاريخ پزشكي اسلام ايران در آذر ماه سال جاري در محل فرهنگستان علوم پزشكي برگزار  مي شود. به همين مناسبت برآن شديم تا با دكتر زرگران، مدير دفتر مطالعات تاريخ پزشكي ايران در دانشگاه علوم پزشكي شيراز و عضو زير گروه تاريخ و مباني پزشكي فرهنگستان علوم پزشكي در خصوص نشست يك روزه تاريخ پزشكي اسلام ايران مصاحبه اي داشته باشيم.

جناب دكتر با تشكر از زماني كه در اختيار ما قرار داديد لطفاً در مورد اين نشست مختصري توضيح دهيد.

-         "نشست هاي تاريخ پزشكي اسلام_ايران" در شيراز توسط دفتر مطالعات تاريخ پزشكي ايران طي 9 دوره برگزار شده است. اما با مصوبه اي كه در گروه تاريخ و مباني پزشكي انجام شد و همچنين تعاملي كه با دانشگاه علوم پزشكي شيراز داشتيم ، مقرر شد دهمين نشست به صورت مشترك با همكاري دفتر مطالعات تاريخ پزشكي ايران دانشگاه علوم پزشكي شيراز و فرهنگستان علوم پزشكي در 26 آذر ماه سال جاري در فرهنگستان علوم پزشكي برگزار شود.

موضوعات و محورهاي اصلي اين نشست كدام هستند.

-         موضوعي كه براي دوره دهم تعيين شده بحث تاريخ پزشكي در ايران  باستان است.در اين نشست عمدتاً سرفصل هاي مهم در حوزه باستان شناسي، اسناد و حكم تاريخي و نيز پژوهش هاي انجام شده در حوزه ادبيات و اساطير است. سخنراني ها نيز به گونه اي انتخاب شده است كه فضايي براي پژوهش هاي مشترك و ارتقا و ادامه اين مسير به وجود آيد.

هدف از برگزاري اين همايش چه بوده است؟

-         هدف از برگزاري اين نشست بررسي پژوهش هاي انجام شده در زمينه بيشينه تاريخ پزشكي ايران است. به هر حال آنچه كه در تاريخ پزشكي فعلاً مرسوم است اينست كه تاريخ پزشكي از يونان باستان، طب اخلاقي و مزاجي نشات گرفته است و به دنياي جهان اسلام منتقل شده و در اين جا رشد پيدا كرده است اما پزشكي ايران به عنوان پزشكي مستقل از پزشكي يونان و حتي برجسته تر از آن نيز بوده است.

در واقع اين همايش دو هدف و نتيجه كلي را دنبال مي كند. اولين هدف ارائه و جمع بندي پژوهشهايي است كه تا به حال در اين وزه صورت گرفته و همچنين مدون كردن آنها، و دومين هدف ايجاد فضا و بستري مناسب براي پژوهشگران اقصي نقاط كشور جهت هم افضايي علمي مي باشد

مخاطبان اين همايش چه گروه هايي هستند؟

-         نكته مهم در اين نشست اينست كه مخاطب اين همايش، مخاطب بين رشته اي است. گروه پزشكان و نيز متخصصان گروه هاي علوم انساني، ادبيات، باستان شناسي و غيره مي توانند در اين برنامه حضور داشته باشند. سخنراني هاي اين نشست نيز به نوعي منتخبي است از افرادي كه در اين حوزه قرار گرفته اند. در اين نشست در عين حالي كه پيشكسوتان و اساتيد اين مهم حضور خواهند داشت، پژوهشگران جواني نيز دعوت مي شوند تا نتيجه پژوهش هاي خود را ارائه بدهند. پس از  بررسي ديدگاه هاي پژوهشگران جوان، مقالات چاپ شده، مجلات پزشكي و تاريخ پزشكي معتبر بين المللي و داخلي حوزه اين موضوع مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت .در پايان پس از  جمع بندي مباحث، پژوهش ها و مقالات در غالب كتاب هاي مرتبط در آينده به چاپ خواهد رسيد.

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جهان-بدون-صهیونیسم-در-افق-راهبرد-روز-جهانی-قدس دکتر محمد حسین نیکنام (عضو پیوسته فرهنگستان علوم...
کرونا-با-مشارکت-مردم-مهار-شدنی-است نویسنده : دکتر بیژن صدری‌زاده مدیر سابق مبارزه...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت