دبیر خانه سومین همایش ملی سلامت معنوی طی اطلاعیه ای فایل و چهار چوب نشر پوستر در این همایش را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

اطلاعیه:

قابل توجه پژوهشگراني كه مقاله آنها به صورت پوستر پذيرفته شده است: این فايل را دريافت، اطلاعات مقاله خود را وارد نموده و پس از چاپ، در روزهاي 23 و 24 دی ماه 1394در محل برگزاري همايش واقع در شهر قم، میدان معلم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) حضور داشته باشيد.

با تشكر 
فرهنگستان علوم پزشكي

"دبيرخانه سومین همايش ملي سلامت معنوي"