دکتر سید علیرضا مرندی روز چهارشنبه در سومین همایش ملی سلامت معنوی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، گفت: هر چه درک مردم از سلامت معنوی بیشتر باشد، از سلامت بیشتری در همه شئون برخوردار می شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال بعد سلامت معنوی در جامعه باشیم، گفت: باید در این زمینه پژوهش ها و دستاوردهایی داشته باشیم و به تعریف صحیح تری در این عرصه برسیم.
وی با بیان اینکه باید دانش مورد نیاز برای تامین سلامت معنوی در جامعه تولید شود، گفت: 15 سال است که در دو سوم از دانشکده های علوم پزشکی آمریکا سلامت معنوی را تدریس می شود، ولی این مبحث در دانشگاه های کشور هنوز شروع نشده است.
دکتر مرندی ادامه داد : اصول و مبانی سلامت معنوی در اعتقادات اسلامی شامل مسائل عمیق تر و تسلیم مقابل خداوند و در نظر گرفتن رضای خدا است.
وی ضمن اشاره به تفاوت تعریف معنویت در اسلام و غرب ، افزود: تعاریف غرب بیشتر روی تمرکز اعصاب و فعالیت های ورزشی، هنری و موسیقی متمرکز است که البته جنبه های مشترکی با تعریف معنویت در اسلام دارد.
وی افزود: مطالعات گسترده ای پیرامون سلامت معنوی در غرب شده که عمدتا سکولاریسم است، اما در سلامت جامعه بسیار موثر بوده است و باعث عمر طولانی تر و سلامت روان پایدارتر و جسم بهتر و شفای سریع تر در افراد شده است.
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی افزود: تمرکز غرب در معنویت گرایی بیشتر روی بیماری های مزمن و انواع سرطان هاست و در عرصه پیشگیری و بهداشت به طور چشمگیری فعالیتی نداشته اند، در حالی که یکی از مسائل بهداشت پیشگیری است.
وی ابراز امیدواری کرد: فرهنگستان علوم پزشکی بتواند با کمک حوزه علمیه تعاریف محکمی از مبانی سلامت معنوی ارائه دهد.