دکتر فریدون عزیزی در حاشیه سومین همایش ملی سلامت معنوی با بيان اينکه اديان توحيدي بيش از چندين هزار سال قدمت دارند گفت: انرژي درماني و ساير معنويات دروغين اصالت ندارند و مي آيند و به سرعت مي روند و در دوره کوتاه عمرشان عده اي را جذب مي کنند اما به زودي نور وجودشان رو به افول مي گذارد

وی افزود: در سلامت معنوي شرط اول باور و اعتقاد به توحيد خالص است به ويژه با خصوصياتي که در اسلام درباره ذات اقدس الهي ياد شده است، اما در معنويات دروغين به فرد به عنوان منبع انرژي توجه مي شود که اين موضوع با اصل سلامت معنوي در تضاد است.

دبير علمی سومين همايش سلامت معنوي تاکيد کرد: سلامت معنوي در علم پزشکي جايگاه ويژه اي دارد و نبايد آن را با معنويات دروغين اشتباه گرفت . وی افزود  : معنويات دروغين عمري کمتر از 40 سال دارند و گذرا هستند و جوانان نبايد تحت تاثير تبليغات دروغين آن قرار گيرند.

 لازم به ذکر است سومین همایش ملی سلامت معنوی، روز چهارشنبه 23 دی ماه سال جاری  به همت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به مدت دو روز در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.
در این همایش که با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه ترتیب یافته بود، بیش از 250 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که 150 مقاله در کمیته علمی همایش پذیرفته شده بود.
برگزاری 6 نشست تخصصی و ارائه 9 مقاله منتخب از برنامه های سومین همایش سلامت معنوی بود .