به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، دکتر علیرضا مرندی  رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ورئیس نخستین همایش سلامت معنوی که صبح امروز  با حضور جمعی از اندیشمندان حوزه و دانشگاه  و اساتید حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به نقش مهم سلامت معنوی  در جامعه افزود : معنویت زیر بنای اعتقادی و پایه سلامت جسم و روان است و بر پایه اعتقادات عرفانی می توان با ارتقای سلامت معنوی امید به زندگی را نیز افزایش داد .
رئیس نخستین همایش سلامت معنوی گفت :  اعتقادات مذهبی بر کاهش استرس، عزت نفس، سازگاری با اجتماع،رضایت از زندگی ، تاثیر بسزایی دارد .
در ادامه دکتر فریدون عزیزی دبیر علمی همایش و  معاون علمی فرهنگستان ضمن اشاره به افزایش طول عمر افراد با سلامت معنوی افزود : با ارتقاء سلامت معنوی در جامعه ، طول عمر افراد افزایش خواهد یافت و تحقیقات حاکی از آن  است که  افراد مذهبی هفت سال بیشتر از دیگر افراد جامعه عمر می کنند .

وی گفت : تلاش ما این است که سلامت معنوی را وارد نظام سلامت و آموزش پزشکی کنیم و در ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی  جامعه گامی موثر برداریم .

گفتنی است نخستین همایش سلامت معنوی تا فردا در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه خواهد داشت .