عناوین مهمترین خبرها:

دكتر محمد حسين كلانتر معتمدي، عضو گروه سلامت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي كشور گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در تمام قوانین و سیاست‌های اجرایی، واژه‌ای جدید وارد حوزه سلامت شد و آن بحث سلامت معنوی بود که در دو دهه در جهان مورد تأکید قرار گرفته است.

وي افزود: در كشور ما محورهای اصلی  سلامت معنوی در فرهنگ اسلامی ایرانی، سلامت معنوی و سیاست‌های کلی نظام سلامت، معنویت و جایگاه آن در مدیریت نظام سلامت، تشخیص و ارزیابی سلامت معنوی و راهکارهای بهبود آن، ارتقای آموزش‌های پزشکی و بهداشتی در حوزه سلامت معنوی، ادغام سلامت معنوی در ریشه‌های خدماتی طرح نظام سلامت، جایگاه سلامت معنوی در تشخیص و درمان بیماری‌ها، سلامت معنوی و ارائه خدمات مراقبت از بیماران، پزشک خانواده، پوشش همگانی سلامت معنوی و نقش آن در ارتقای اخلاق حرفه‌ای لازم است، تحقیق گردد. عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي بيان داشت: ادغام سلامت معنوی در بسته‌های خدماتی طرح تحول نظام سلامت، جایگاه سلامت معنوی در تشخیص و درمان بیماری‌ها، سلامت معنوی و ارائه خدمات مراقبت از بیماران، پزشک خانواده و پوشش همگانی سلامت معنوی و نقش سلامت معنوی در ارتقای اخلاق حرفه‌ای نیز از دیگر محورهايی  است که باید مطالعه شود.               

 

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

کارنامه-تحقیقات-کووید-۱۹-در-مرکز-تحقیقات-سیاستگذاری-سلامت-فروردین-تا-آذر-۱۳۹۹ کارنامه تحقیقات کووید- ۱۹ در مرکز تحقیقات سیاستگذاری...
بزرگداشت-ابومنصور-موفق-هروی امروز روز تکریم و بزرگداشت ابومنصور موفق هروی،پزشک،...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت