عناوین مهمترین خبرها:

دكتر  محمد علي محققي گفت: معنويت جزء لايتجزاي سلامت و از ساحات وجودي انسان است.

دكتر  محمد علي محققي، عضو گروه سلامت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي گفت: مطالعه منابع طب در فرهنگ و تمدن اسلام و ايران نشان مي دهد كه از دير باز جنبه هاي معنوي مورد توجه و عنايت طبيبان و حكيمان طب سنتي بوده است.

وی افزود: محمد ابن زكرياي رازي، دانشمند بزرگ و تمدن ساز در تاريخ طب و علم در دو مجلد از تاليفات با ارزش خود به صراحت سلامت معنوي را مطرح و تبيين نموده است.

وي ادامه داد: در كتاب طب منصوري عمدتا جنبه هاي جسماني و در كتاب طب روحاني عمدتا جنبه هاي معنوي مطرح و در هر دو كتاب، اين جنبه ها لازم و ملزوم هم دانسته شده اند.

وی گفت: ساير آثار اين دانشمند نيز مشحون از تجليات معنوي در طبابت است و شايد بدون اغراق بتوان ادعا نمود كه همه آثار فاخر طب در تمدن اسلام و ايران نيز جنبه هاي معنوي را با وضوح و صراحت مطرح نموده اند. طب معاصر نيز فاقد جنبه هاي معنوي نيست كه استنباط شود از مرحله اي آن را مطرح و وارد نمود.

دكتر محققي خاطر نشان كرد: آنچه به عنوان سلامت معنوي يا " Spiritual Health "  در دهه هاي اخير در محافل علمي غرب و اسناد در سازمان جهاني بهداشت مطرح شده است، يك گرايش بسيار دير هنگام به يك بعد بزرگ سلامت است كه در سده هاي قبل در آن جوامع مورد غفلت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همه آنچه كه به عنوان سلامت معنوي در فرهنگ طبابت غربي مطرح شده است، الزاما با برداشت هاي فرهنگي و ديني در جامعه ما انطباق ندارد و وجوه توافق و اختلاف فراواني موجود است.

عضو گروه سلامت معنوي اذعان داشت: موضوع معنويت، اعم از آموزش و بازتاب در وظايف حرفه اي و كاربرد در مصاديق حرفه اي، تنها به پزشكان اختصاص ندارد و مجموعه جامعه سلامت را شامل مي شود.

وي افزود: پرداخت علمي و پژوهشي و بازتاب حرفه اي موضوع سلامت معنوي به اهتمام فرهنگستان علوم پزشكي كشور و ساير نهادهاي ذيصلاح، آثار و بركات فراواني در همه حيطه ها از جمله حيطه هاي پيشگيرانه در نظام سلامت خواهد داشت.

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...
کرونا-با-مشارکت-مردم-مهار-شدنی-است نویسنده : دکتر بیژن صدری‌زاده مدیر سابق مبارزه...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت