عناوین مهمترین خبرها:

 دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم پزشكي ضمن تبريك به مناسبت ايام مبارك دهه فجر و پيروزي انقلاب اسلامي گفت : ما در فرهنگستان علوم پزشكي يك كميته علمي ارتقاء و آموزش سلامت را تشكيل داده ايم كه در آن كميته بر روي آموزش سلامت ، آموزش بهداشت و ارتقاء سطح سواد سلامت بحث و بررسي مي شود .

وي گفت : دكتر رستميان چند سالي است كه با كمك همكارانشان در زمينه  آموزش بيمار تلاش مي كنند چرا كه اين مهم حلقه مفقوده در نظام سلامت است .

سپس دكتر علي فراهاني هيات علمي گروه قلب دانشكده پزشكي دانشگاه تهران  ادامه داد : حداقل منزلگاهي كه در لفظ قرآن ارزش اعتنا دارد كه انسان براي آن زندگي كند و براي آن تلاش كند جايي است كه قرآن به آن سراي سلامت مي گويد  يعني جايي كه هيچ اثري از كاستي وجود ندارد .

دكتر فراهاني افزود : خيلي زيباتر از آنچه كه در WHO براي سلامت تعريف كرده است ، ما در قرآن ابعادش را مي يابيم يعني ابعاد فطري سلامت ، ابعاد روحي سلامت و سلامت در فكر و سلامت در روان .

وي ادامه داد : تلاش ما بايد اين باشد كه افراد براي حفظ سلامتشان توانمند شوند و از بيماري ها پيشگيري كنند و يك سلامت رواني و اجتماعي در كنار سلامكت فيزيكي خودشان داشته باشند .

دكتر فراهاني خاطرنشان كرد :  مردم ما را مسئول سلامتشان مي دانند و بيمار و همراه بيمار از ما پيام توانمند سازي براي حفظ سلامتش را مي طلبد و ما را محق مي داند كه در اين زمينه به وي راهنمايي بدهيم پس بيمارستان ها  نقش ويژه اي دارند .

وي  اظهار داشت :  در حال حاضر چندين بيمارستان به صورت شبكه منطقه اي اطلاعاتشان را  به يكديگر منتقل مي كنند و اميدواريم در آينده به صورت شبكه ملي اين امر محقق شود .

دكتر فراهاني افزود :  در شبكه ارائه دهنده خدمات سلامت  در اروپا ششصد بيمارستان به اين شبكه لينك هستند و اطلاعاتي كه اخيرا داريم اين است كه بيش از 150 كشور آسيايي نيز به اين شبكه پيوسته اند .

دكتر فراهاني گفت : ما در چند بيمارستان ، پرونده سلامت كاركنان را راه اندازي كرده ايم و به آنها چك لست داده ايم كه چه ريز فاكتورهايي آنها را تهديد مي كند و چه رفتارهاي غير سلامتي در آنها وجود دارد و براي  نزديك به دو هزار نفر از پرسنل شهيد رجايي اين پرونده را  انجام داده ايم و در  بيمارستان هاي ديگر نيز درحال انجام است .

وي خاطرنشان كرد : تشويق ورزش همگاني كاري بود كه در اين بيمارستان ها انجام شد و رعايت كدهاي اخلاق پرستاري نيز مورد توجه قرار گرفت .

كار ديگر نيز تدوين فلوشيپ سلامت قلب و عروق بود كه ما با اين انگيزه كه هر دانشگاهي حداقل يك نفر نيروي آموزشي داشته باشد كه به آموزش ها و پژوهش ها جهت بدهد و اين فلوشيپ را تدوين كرده ايم و به وزارتخانه فرستاده ايم كه در دست پيگيري است .

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

کارنامه-تحقیقات-کووید-۱۹-در-مرکز-تحقیقات-سیاستگذاری-سلامت-فروردین-تا-آذر-۱۳۹۹ کارنامه تحقیقات کووید- ۱۹ در مرکز تحقیقات سیاستگذاری...
بزرگداشت-ابومنصور-موفق-هروی امروز روز تکریم و بزرگداشت ابومنصور موفق هروی،پزشک،...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت