عناوین مهمترین خبرها:

 

دكتر حسينعلي شهرياري رئيس گروه علوم بهداشتي و تغذيه فرهنگستان علوم پزشكي در نشست تخصصي "كاهش خطر سوانح و بالايا با رويكرد مولفه هاي اجتماعي سلامت" گفت: امروزه سوانح و بلاياي ساخته دست بشر نسبت به بلاياي طبيعي جان بيشتري از انسان ها را تهديد مي كند.

وي افزود:‌ در سال گذشته 313000 نفر دچار معلوليت و مجروحيت ناشي از تصادفات رانندگي شدند و اين موضوع در طولاني مدت از نظر اقتصادي نيز مشكلات متعددي را به همراه خواهد داشت.

عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي اظهار كرد: ‌در مورد رانندگي علاوه بر نبودن استاندارد هاي لازم در بعضي از جاده ها، مهمترين مساله، مساله فرهنگي و انساني است.

وي ضمن اشاره به خطر احتمال بروز زلزله در شهر تهران گفت: حدود 20 سال است كه در اين حوزه بحث و گفتگو       مي شود و تخمين زده شده است كه حدود يك ميليون نفر جان خود را از دست بدهند اما كار  عملي به خصوصي صورت نگرفته است؛ براي مثال بايد بررسي شود چند درصد از بيمارستان هاي حال حاضر در برابر زلزله مقاوم هستند.

دكتر حسينعلي شهرياري ضمن اشاره به تهديد هاي بيوتروريسم گفت:با توجه به اهميت اين موضوع ضمن انجام اقدامات پيشگيرانه بايد مردم نيز در اين حوزه بايد آموزش ببينند.

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي، در پايان هدف از برگزاري اين نشست را بحث و گتفگو پيرامون مولفه هاي بين بخشي در اين حوزه دانست و گفت:‌ در حوزه بلايا و سوانح چه انساني  و چه طبيعي نبايد تنها به گفتگو وگفتار درماني اكتفا كرد بلكه بايد اقدامات علمي نيز صورت گيرد؛ در برنامه 5 ساله كه از طرف مجلس وراي اسلامي ارائه مي شود بايد به همبستگي عمليات بين بخشي توجه به خصوصي شود.

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت