دکتر سید علیرضا مرندی  گفت : زیر بنای سلامت معنوی در جوامع اسلامی بر مبنای معارف دینی و  اسلامی است .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دکتر سید علیرضا مرندی رئیس نخستین همایش سلامت معنوی و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در این همایش ضمن مقایسه فرهنگ غرب با فرهنگ اسلامی افزود : در فرهنگ اسلامی سلامت معنوی تعریف متفاوتی دارد و معنویت زیر بنای عبادات و اخلاقیات و پایه سلامت جسم و روح  است.

وی گفت : در کشور های غربی در جهت ارتقای سلامت معنوی به افراد توصیه می کنند تا به موسیقی گوش دهند و آن را بیاموزند و فعالیت های هنری و تکنیک های تمرکز اعصاب فرا گیرند اما در کشور های اسلامی با تکیه بر مبانی و معارف اسلامی سلامت معنوی را در کنار سایر ابعاد سلامت ارتقاء می بخشند.

گفتنی است همایش سلامت معنوی بیستم و بیست و یکم آذر ماه سال جاری در محل سالن همایش های امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد .