عناوین مهمترین خبرها:

ائمه جمعه و جماعات نقشی بي بدیل در عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر سلامت روان دارند.

دكتر سيد عليرضا مرندي رئيس فرهنگستان علوم پزشكي كشور در نشست ائمه جمعه و جماعات ضمن اشاره به اين مهم كه ائمه جمعه و جماعات نقشی بي بدیل در عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر سلامت روان دارند گفت: مردم بايد به مسائل مربوط به سلامت خود واقف باشند و وظيفه ما اين است كه سطح سواد سلامت جامعه را بالا ببريم و در اين راه بايد از جايگاه والاي روحانيت نيز استفاده كنيم.

وي گفت: همانطور كه جامعه روحانيت به مسائل شرعي مي پردازد بايد وارد مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي  شوند و در ارتقاي سلامت جامعه نيز گام هاي موثري بردارند.

دكتر مرندي ادامه داد: ما در مسئله سلامت تا حدود زيادي از تاثير عوامل اجتماعي غافل بوده ايم و بايد بدانيم هرچقدر كه سطح سواد جامعه بالاتر باشد سلامت نيز به مراتب ارتقاء مي يابد و در اميد به زندگي فرد نيز موثر خواهد بود.

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي افزود: روحانيت در جامعه مي تواند زمينه كارهاي بين بخشي را فراهم كند و آگاهي مردم را در عرصه سلامت بالا ببرد. ما در فرهنگستان علوم پزشكي از روحانيت و حوزه در گروه سلامت معنوي بهره مي بريم و انتظار ما اين است كه با همكاري حوزه بتوانيم گام هاي موثري در سلامت جامعه برداريم.

دكتر مرندي خاطر نشان كرد: ما بايد كاري كنيم كه از مشكلات سلامت روان انگ زدايي شود يعني كساني كه مشكل سلامت روان دارند بدون هيچ نگراني به پزشك مراجعه كنند و درمان خود را شروع كنند.

وي گفت: وقتي يك انسان دين و ايمانش كامل باشد كمتر مريض مي شود ولي اين بدان معني نيست كه انسان هاي مذهبي و متقي بيمار نمي شوند، بنابراین بروز مشكلات جسمي و به خصوص رواني افراد را نبايد به حساب ضعف ايمان آنها گذاشت و بايد افراد جامعه را در مورد مسائل اعتقادي و مسائل سلامت به ويژه سلامت روان ارشاد و هدايت کرد.

در ادامه دكتر احمد علي نوربالا روانپزشك و عضو گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشكي ضمن ارائه گزارش كاملي در خصوص اهميت سلامت روان در جامعه گفت: ما در فرهنگستان علوم پزشكي كشور گروهي به نام سلامت روان را تشكيل داده ايم و موضوعات مختلف را در اين حوزه بررسي مي كنيم.

وي افزود: يكي از اين موضوعات بحث افسردگي است كه موضوع بسیار مهمي است تا جايي كه در سال 2012 افسردگي بحران جامعه جهاني شد.

گفتني است، اين نشست 27 تيرماه سال جاري در مجتمع فرهنگي و آموزشي آدينه برگزار شد.