عناوین مهمترین خبرها:

در نشست تخصصی و کارشناسی اعضای فرهنگستان علوم پزشکی" سلامت محصولات تراریخته " مورد ابهام قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل فرهنگستان ، نبود مستندات قوی علمی و مستندات معتبر ، اثرات سوء کمتر شناخته شده و یا ناشناخته زودرس و دیررس محصولات تراریخته و نیز قوانین سختگیرانه کشورهای اروپایی برای ورود و مصرف گیاهان تراریخته و محصولات جانبی از جمله دلایل ابهامات موجود در سلامت محصولات تراریخته عنوان شده است .

بر اساس این گزارش از  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت آحاد کشور خواسته شد بررسیهای علمی جامع و لازم در خصوص ابعاد مختلف سلامت محصولات تراریخته که با استفاده از فناوری های نوین به عمل آورد و نتايج را جهت آگاهي عموم ، اعلام نماید . همچنین در پایان اين نشست علمی و تخصصی دیدگاههای علمي فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اعلام شد:

 دیدگاه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایراندرباره ابهام در سلامت محصولات تراریخته

در جهت صيانت از سلامت آحاد جامعه، توجه جدي به امنيت و ايمني غذا از طريق كنترل كيفي محصولات كشاورزي، سيستم فن‌آوري توليد غذا و بطور خاص توليد بذر، كشت و مصرف محصولات تراريخته از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

به محصولاتي كه از طريق مهندسي و اصلاح ژن‌هاي يك ارگانيسم به دست مي‌آيند، "تراريخته" گفته مي‌شود كه معادل Genetically Modified Organisms (GMO) و يا transgenic است. در اين پديده يك يا چند ژن از يك موجود به موجود غيرهمگني منتقل مي‌شود. اين امر بطور طبيعي، در طبيعت انجام پذير نيست و تنها انتقال ژن از موجودات همگن به يكديگر به طور طبيعي امكان‌پذير است. دستكاري ژنتيكي گياهان به روش بيوتكنولوژي براي اولين بار در سال 1983 ميلادي گزارش شد. پس از بوجود آمدن گياهان تراريخته، عملاً انتقال ژن از هر موجودي به گياه امكان‌پذير گرديد و اين امر نگراني‌هاي زيادي را در امر سلامت انسان و محيط زيست به وجود آورد. به همين دليل جامعه جهاني پروتكل‌هايي از جمله پروتكل «ايمني زيستي كارتاهنا» راتدوين كرد. با توجه به اهميت مسئله، فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران جلساتي براي تبيين ديدگاه خبرگان، با حضور مسئولان و صاحبنظران كشوري تشكيل داد. بحث‌ها عمدتاً بر بذر، كشت و مصرف محصولات تراريخته متمركز گرديد و در جمع‌بندي، نظر فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلامت محصولات تراریخته به شرح زیر اعلام می گردد:

علیرغم ديدگاه برخی از صاحبنظران مبنی بر لزوم استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين تراریخته در تامین غذای کشور و پایداری تولید محصولات و نیز جلوگیری از خسارت ناشی از سموم کشاورزی باید این نکته را مد نظر جدی قرار داد که قبل از فراگير كردن آن بايد پشتوانه قوي علمي و مستندات معتبر تهيه و ارائه شود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بعنوان متولی سلامت کشور بررسي‌هاي علمي لازم را معمول داشته و مسئولان و مردم را با همه ابعاد موضوع آشنا نمایند.لازم بذکر است به دليل اثرات سوء كمتر شناخته شده و يا ناشناخته زودرس و ديررس محصولات تراريخته، از سال‌ها پيش كشورهاي اروپايي قوانين سخت‌گيرانه‌اي براي ورود و مصرف گياهان تراريخته و يا محصولات آن‌ها وضع كرده‌اند. لذا رفتار اين كشورها در برخورد با اين پديده بايد ساير كشورها و از جمله كشور ما را هم به تامل وا مي‌دارد.

از موضوعات جدي و بسيار پيچيده، تلاش‌هاي سوئي است كه براي تسلط بر كشورها از طريق غذا و به ويژه توليد و مصرف محصولات تراريخته صورت مي‌پذيرد. به دليل اقتدار و انحصار‌گرائي ابر شركت‌هائي كه در امور مربوط به محصولات تراريخته نقش دارند، بايد قبل از هرگونه تصميم‌گيري و با اجتناب‌ از تعجيل در كاربرد استراتژي توليد و مصرف محصولات تراريخته، مطالعات دقيقي در اين ارتباط صورت پذيرد چرا که عدم توجه به این موضوع نتیجه عکس داده و می تواند به یک ابزار تهدید کننده امنیت غذایی تبدیل گردد.

بنابراین با توجه به نکات فوق الذکر بنظر فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از فرآورده‌هاي تراريخته در كنار فوايد، خطراتي نيز خواهد داشت؛ لذا پيشنهاد مي‌شود تا اطمينان يافتن از سلامت كامل مصرف اينگونه محصولات، از كشت و واردات فرآورده‌هاي تراريخته به كشور جلوگيري بعمل آيد.