عناوین مهمترین خبرها:

دكتر ناصر سيم فروش رئيس گروه قرآن، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشكي در مراسم افتتاحيه همايش قرآن عترت و سلامت كه در دانشگاه علوم پزشكي كاشان برگزار شد گفت : بزرگترين هدف ما جوانان پزشكي كشور است.

وي افزود: امروزه باعث خوشحاليست كه بانوان جوان توجه زيادي به قرآن دارند و در ميان خواهران، جوانان بسياري قاري و اهل قرآن و معنويت هستند.

دكتر سيم فروش با تاكيد بر اهميت توجه به قرآن و عترت گفت : به لطف جمهوري اسلامي ايران، توجه به قرآن در جامعه ما پيشرفت قابل توجهي داشته است.

رئيس گروه قرآن، عترت و سلامت در پايان اظهار كرد: اميد است از اين همايش و ايام قرآني حداكثر بهره را ببريم.