عناوین مهمترین خبرها:

دكتر هادي انصاري با اشاره به تاثير جامعه پزشكي در نشر قرآن و عترت گفت: پزشكان متولي حفظ گرامي ترين و ارجمند ترين نعمت الهي كه همان سلامتي است هستند و از اين رو مسئوليت پزشكان بالا و همچنين  موقعيت آنها بي نظير است.

وي در خصوص اين مسئوليت و موقعيت بي نظير گفت: پزشكان كوتاهترين فاصله را با مردم در محيط اجتماع را دارند و همين جايگاه رفيع موجب شده است تا بر طبق حديث پيامبر ارجمند اسلام، علم الابدان هم تراز علم الاديان قرار گيرد.

عضو گروه قرآن، عترت و سلامت افزود: حضرت علي (ع) پيامبر اسلام را پزشكي ناميدند كه بدنبال بيمار مي گردد و در جايي دواء مي دهد و جايي ديگر دعا.

دكتر انصاري تاثير گذاري پزشكان را نه تنها منحصر به عرصه هاي جسمي و مادي بلكه موثر در جنبه هاي روحي، اخلاقي، اعتقادي و در كل معنوي دانست و گفت : متاسفانه در كشور ما سالهاست كه از اين پتانسيل سرنوشت ساز كمتر استفاده شده است.

وي با اشاره به اينكه پزشك علاوه بر وجه درمانگري، مي تواند راهنما، معلم و حمايت كننده عاطفي باشد بيان كرد: پزشكان   از اين توانمندي خود در جهت معنويت زايي و مقابله با بيماري ها و درمان معنوي آن ها بهره گيرند.

دكتر هادي انصاري در پايان هدف از تشكيل گروه قرآن عترت و سلامت را استفاده از اين توانمندي و تلاش جهت معنويت زايي عنوان كرد و گفت: در فرهنگستان علوم پزشكي و گروه قرآن و عترت، اميد است با استفاده از نظرات اساتيد دانشگاه و حوزه ، در راستاي درمان بيماران و افزايش معنويت گامهاي گسترده اي پيموده شود.

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت