عناوین مهمترین خبرها:

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي در روز اول پنجمين همايش ملي قرآن عترت و سلامت بيان كرد:  انتخاب دانشجويان و پزشكان با اعتقادات قوي مذهبي امري مهم است و بايد در راه رضاي خدا انجام شود.

دكتر مرندي با اشاره  به سياست هاي كلي سلامت  ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله) افزود: انشاا... با همكاري فرهنگستان علوم پزشكي، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در راستاي بيشتر اسلامي شدن دانشگاه ها اقداماتي صورت گيرد.

رئيس فرهنگستان علوم پزشكي اظهار كرد: شكوه و سربلندي كه در انقلاب اسلامي موجود است در هيچ نسل ديگري غير از صدر اسلام ديده نشده است و وجود ولي امر در جامعه ما نعمت بزرگي از جانب خداوند است.

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت