مجله ( AIM ) در چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری به عنوان برترین نشریه پزشکی معرفی شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل فرهنگستان نشریه انگلیسی زبان          ( AIM ) حاوی مقالات تخصصی پزشکی است و به صورت ماهنامه منتشر می شود .

بر اساس این گزارش چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری روز شنبه 23 آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد و از نشریات پژوهشی تقدیر به عمل آمد .