با توجه به استقبال پژوهشگران حوزه سلامت معنوي، مهلت ثبت نام اينترنتي و ارسال خلاصه مقالات ششمين همايش ملي سلامت معنوي تا تاریخ دهم بهمن ماه تمديد  شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل فرهنگستان علوم پزشكي؛ براساس اعلام معاونت آموزشی، مهلت ثبت نام اينترنتي و ارسال خلاصه مقالات ششمين همايش ملي سلامت معنوي  تاريخ  97/11/10 از طريق لينك  http://94.184.190.79/congress/index.php/pre_registration/form  تمديد  شده است.