عناوین مهمترین خبرها:

جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ۱۷ بهمن سال جاري ، با حضور جمعی از مسئولان و اعضاي پيوسته و وابسته و افتخاري فرهنگستان در تالار غدیر فرهنگستان برگزار شده است.

دراین جشنواره در 4 بخش، جایزه استاد دکتر سید علیرضا مرندی، استاد دکتر نورالدین هادوی، استاد دکتر فریدون عزیزی و منتخبان گروه های علمی فرهنگستان علوم پزشکی از نفران و موسسات برتر تقدير شد.

جایزه ملی سلامت یا جایزه استاد دکتر سید علیرضا مرندی به دکتر مسعود پزشکیان،عضو پيوسته فرهنگستان و نایب رییس مجلس شورای اسلامی تعلق گرفت.

جایزه استاد دکتر نورالدین هادوی شامل 3 بخش مقالات برتر، مرکز تحقیقاتی برتر و پژوهشگر جوان است. مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان مرکز تحقیقات برگزیده انتخاب و معرفی شد.

سپیده رحمانی رتبه دوم علوم بالینی، دکتر گودرز عکاشه رتبه سوم علوم بالینی، دکتر محمد علی منصورنیا رتبه اول علوم پایه پزشکی، دکتر بیگرد کاوسی رتبه دوم علوم پایه پزشکی و دکتر عبدالکریم عباس پور رتبه سوم علوم پایه پزشکی را در بخش مقالات برتر به خود اختصاص دادند. دکتر تینا دیداری هم به عنوان پژوهشگر جوان، جایزه استاد نورالدین هادوی انتخاب و معرفی شد.

جایزه استاد دکتر فریدون عزیزی هم به دکتر پروین میرمیران رتبه اول و دکتر نضال صراف زادگان رتبه دوم، تعلق گرفت.