عناوین مهمترین خبرها:

 

کتاب سنجش اثر پژوهشی ، الگوها و روش ها به اهتمام فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل کتاب سنجش اثرپژوهشی در علوم پزشکی ( الگوها و روش ها ) دستاورد یک طرح پژوهشی است که اجرای آن با پیشنهاد دکتر فریدون عزیزی معاون علمی فرهنگستان  و حمایت فرهنگستان علوم پزشکی  توسط دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی به چاپ رسید .

بر اساس این گزارش هدف  از نشر این کتاب ارائه الگوی مناسب برای سنجش اثر پژوهش درحوزه پزشکی در ایران است که سعی بر آن شده است تا مفاهیم و تجربه های جهانی در زمینه سنجش اثر و ارزیابی پژوهش ها به شیوه مناسب بازگو شود و نویسندگان و مولفان این اثر ارزشمند امیدوارند این کتاب  الگوی مناسبی برای سنجش اثرات پژوهش های پزشکی در ایران باشد.

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت