کتاب سنجش اثر پژوهشی ، الگوها و روش ها به اهتمام فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل کتاب سنجش اثرپژوهشی در علوم پزشکی ( الگوها و روش ها ) دستاورد یک طرح پژوهشی است که اجرای آن با پیشنهاد دکتر فریدون عزیزی معاون علمی فرهنگستان  و حمایت فرهنگستان علوم پزشکی  توسط دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی به چاپ رسید .

بر اساس این گزارش هدف  از نشر این کتاب ارائه الگوی مناسب برای سنجش اثر پژوهش درحوزه پزشکی در ایران است که سعی بر آن شده است تا مفاهیم و تجربه های جهانی در زمینه سنجش اثر و ارزیابی پژوهش ها به شیوه مناسب بازگو شود و نویسندگان و مولفان این اثر ارزشمند امیدوارند این کتاب  الگوی مناسبی برای سنجش اثرات پژوهش های پزشکی در ایران باشد.

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جهان-بدون-صهیونیسم-در-افق-راهبرد-روز-جهانی-قدس دکتر محمد حسین نیکنام (عضو پیوسته فرهنگستان علوم...
کرونا-با-مشارکت-مردم-مهار-شدنی-است نویسنده : دکتر بیژن صدری‌زاده مدیر سابق مبارزه...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت