عناوین مهمترین خبرها:

 

دكتر سهيلا فضلي طبايي دبير زير گروه همگرايي فرهنگستان علوم پزشكي كشور از برگزاري دومين همايش " همگرايي علوم در پزشكي ، سطوح ، ساختارها و راهكارهاي اجرايي " خبر داد .

دكتر طبايي با اشاره به اینکه نخستين همايش همگرايي علوم در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد افزود : در اولين همايش هدف ما، بيشتر شناساندن مفاهيم همگرايي بود و اينكه اساسا مفهوم همگرايي در علوم پزشکی چيست و همگرایی بین علوم چه اهداف و مزایایی را در پی دارد.  و اما  امسال  در دومين همايش تمركز ما بر اين موضوع است كه اگر قرار باشد سيستم همگرايي در برخی از دانشگاه ها استقرار یابد، چگونه بايد عمل شود تا  متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه باشد و بتوانیم یک الگوی بومی برای استقرار سیستم همگرایی علوم تعریف نمائیم که براي دانشگاهها و جامعه كارآمد باشد. استقرار این سیستم می تواند موجب افزایش ارتباط بين دانشگاه و صنايع از یکسو و از سوی دیگر بین دانشگاه و جامعه گردد و همین امر باعث رشد و شكوفايي علمي کشور مي شود . چنانکه امروزه اجرای مدلهای مختلف رویکرد همگرایی در حوزه سلامت موجب بروز تحولات چشمگیری در عرصه علم وفناوری شده است.

دبير اجرايي دومين همايش همگرايي علوم در پزشكي اظهار داشت :  در اين همايش راهكارهاي اجرايي و اقدامات اساسي در اين زمينه را بررسي خواهيم كرد .

وي افزود : در حال حاضر در كشور دانشكده های ميان رشته اي تحت عنوان دانشكده هاي علوم و فناوریهای نوین پزشكي فعاليت مي كنند كه نباید اهمیت این دانشکده ها را نادیده گرفت.

عضو گروه علوم پايه فرهنگستان با اشاره به نقش مهم فرهنگستان در زمينه پیشبرد همگرايي بین علوم گفت : تاسیس زیرگروه همگرایی در فرهنگستان علوم پزشکی بیانگر درک اهمیت این موضوع است و این زیرگروه در جهت تبیین رهیافت همگرایی و استقرار سیستم همگرایی علوم،  برنامه هایی را در سه فاز:  کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعریف نموده است و در این راستا مشغول فعالیت می باشد.

دكتر طبايي با تاکید بر اینکه هدف کنار گذاشتن سیستم کلاسیک موجود نمی باشد خاطر نشان كرد هر  سيستمی مزاياي خاص خودش را دارد و هدف اين است كه در  كنار سيستم كلاسيك موجود ، سيستم هاي جديدی استقرار یابند و با ایجاد تنوع در ساختار دانشگاه ها و با مقایسه ی برونداد آن ها با یکدیگر در بازه ی زمانی معین بتوان بهترین و کارآمدترین سیستم را در حوزه آموزش، پژوهش و ارائه ی خدمات را انتخاب نمود.

در پایان ایشان اظهار کردند که در اين همايش موضوعات در قالب چهار پنل ارائه می گردد.  در پنل اول : سطوح همگرايي در علوم پايه و باليني پزشكي ، فني مهندسي ، علوم انساني و هنر ، در پنل دوم:  ساختارهاي همگرا در نظام آموزش عالي ، در پنل سوم:  سيستم همگرايي علوم در راستاي پاسخگويي به نياز هاي جامعه  و در پنل چهارم:  راهكارهاي اجرايي در جهت استقرار سيستم همگرايي بحث و بررسي مي شود .

اين همايش با حضور اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي كشور  ، اعضاي بورد علوم پايه ، اعضاي بورد علوم باليني، اعضاي بورد داروسازي ، دندان پزشكي و اعضاي گروه هاي علمي فرهنگستان علوم پزشكي ، اساتيد علوم پايه و علوم باليني سراسر  كشور در روز پنجشنبه مورخ سوم بهمن ماه سال جاري از ساعت 8 الي 30/14 در محل سالن غدير فرهنگستان علوم پزشكي برگزار خواهد  شد .

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت