عناوین مهمترین خبرها:

دكتر حسن ابوالقاسمي دبير علمي هشتمين همايش سلامت معنوي اسلامي در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومي و امور بين الملل گفت : با توجه به اهميت بحث سلامت معنوي و جايگاه آن در جامعه بايد سعي كنيم در بين جامعه علمي حساس سازي كنيم تا همانگونه كه به سلامت جسماني اهميت داده مي شود به موضوع سلامت معنوي هم توجه شود .

دبير علمي همايش سلامت معنوي افزود : سلامت معنوي فرصتي است كه در تمام مراكز بهداشتي بايد در اختيار مردم گذاشته شود و مردم با شاخص و تاثير آن بر روي سلامت جسماني و سلامت رواني آگاه شوند .

عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي ادامه داد : مردم بايد خدمات معنوي دريافت كنند وآگاه شوند كه سلامت معنوي در ابعاد مختلف پيشگيري اوليه ، ثانويه و ثالثيه تاثير به سزايي دارد و فقط مخصوص افراد بيمار نيست و خوشبختانه از وقتي كه اين همايش را در قم برگزار مي كنيم با مشاركت بسيج جامعه پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي قم ، و همچنين دانشگاه بقيه الله و ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور هرچه با شكوه برگزار مي شود . همچنين حوزه علميه قم نيز همكاري بسيار خوبي  دارد تا بتوانيم اين همايش را به بهترين نحو انجام دهيم. با توجه به موضوع جوانان كه مقام معظم رهبري نيز به آن  توجه ويژه اي داشته اند و در بيانيه گام دوم انقلاب نيز به آن اشاره شده است امسال سلامت معنوي و جوانان موضوع همايش قرار گرفته است .همچنين سعي شده  از كليه شخصيت هاي تاثير گزار در عرصه سلامت معنوي از قبيل روساي حوزه علميه شهر مقدس قم وتهران مسولين اول وزارت بهداشت روساي پژوهشگاهها وانديشكده هاي مرتبط واعضاي هيءت علمي دانشگاههاي سراسر كشور دعوت به عمل ايد تا با ارسال مقالات وبيان نظرات خود بر غناي اين همايش بيفزايند امسال از يك شخصيت الگو در سلامت معنوي كه از جامعه پزشكي انتخاب ميشود تقدير به عمل ميايد.گروهاي جوان ودانشجو نقش پر رنگي در اين همايش دارندويك كرسي ازاد انديشي نيز در شب اول كنگره با حضور مسولين دانشگاهها وجوانان بر گزار خواهد شد.

لازم به ذكر است مهلت ارسال مقالات تا 15 بهمن ماه سال جاري است.

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت