عناوین مهمترین خبرها:

 

دكتر مهدي رضايت رئيس دومين همايش همگرايي علوم در پزشكي با اشاره به اين موضوع  كه نياز ما اين است كه  ما بايد متناسب با نيازهاي جامعه در راستاي علوم نوين حركت كنيم گفت :بازار كار بايد در  جهت رفع نيازهاي جامعه  باشد.

وي گفت : يكي از  آسيب شناسي هايي كه در رشته علوم پايه وجود دارد  اين است كه اساتيد با مباحث كسب و كار و توانمند سازي آشنا نيستند  و دانشجويي كه فارغ التحصيل مي شوند ممكن است از لحاظ نظري بسيار توانمند باشند  و پايان نامه خوبي نيز داده باشد اما خروجي حاصل از اين آموزش نتوانند نيازي از جامعه را حل كند ، ودانش آموخته هم بر مبناي نياز جامعه با توجه به حوزه هاي جديد نتواند جايگاه شغلي مناسبي براي خود پيدا كند و در نهايت معضل بيكاري به وجود خواهد آمد .

دكتر رضايت افزود :  در سال 2030 بسياري از شغل هاي كنوني از بين خواهند رفت و شغل هاي جديد جايگزين مي شود . بحث هاي جديدي مانند رباتيك ، هوش مصنوعي در حوزه علوم شناختي ، حوزه هاي جديد نانو فناوري پزشكي ، بيوتكنولوژي پزشكي  ، نحوه تربيت پزشكان آينده  ، مهندسي پزشكي  ، ارتباط ماشين با انسان ، و يا اينكه پزشكان آينده ما بايد مهندسين خوبي باشند يا ديجيتاليزه كردن سيستم ها ، كارهاي تشخيصي جايگزين مي شود .

رئيس دومين همايش همگرايي ادامه داد : فرهنگستان علوم پزشكي كشور وارد بحث مهم همگرايي شده است چرا كه يكي از جايگاه هاي مهم فكري كشور محسوب مي شود ،  در اولين همايش ضروريات و ملزومات همگرايي مطرح شد و در  همايش دوم با حضور صاحب نظران و ذينفعان مي خواهيم وارد حوزه عملي شويم و يك برنامه راهبردي نيز در زيرگروه همگرايي پزشكي تهيه شده است كه در اين همايش به نقد خواهيم گذاشت تا در نهايت به صورت يك راهبرد عملي به وزارت بهداشت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه دهيم  و علي رغم تمام مقاومت ها ، اقدام خوبي د راين حوزه شروع شده است و براي فرهنگستان علوم پزشكي و همچنين گروه علوم پايه يك نقطه اميدوار كننده است كه با برگزاري اين همايش به نتايج خوبي برسيم .

گفتني است دومين همايش همگرايي در علوم پزشكي 3 بهمن ماه سال جاري با حضور صاحب نظران از حوزه هاي مختلف  در تالار غدير فرهنگستان علوم پزشكي كشور از ساعت 8 الي 14/30 برگزار مي شود .

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت