عناوین مهمترین خبرها:

  

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران خلاصه سـیاستی با موضوع توصیه هاي راهبردي و اجرایی در زمینه توسعه، تعمیق و روزآمدی شبكه هاي بهداشتي درمانی کشور برای پاسخگويي عادلانه به همه نيازهاي سلامت جامعه اعم از مراقبت ، خدمت ، آموزش و پژوهش و از جمله استفاده  بهينه از آن برای مقابله با همهگیری ویروس کرونا كه در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان و صاحبنظران به اجماع رسيده است را تدوين و به دستگاه هاي مربوطه ارسال نموده است كه متن كامل آن به شرح ذيل است : 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه سياستي 3

 پيشنهادهاي راهبردي فرهنگستان علوم پزشكي

در شرایط ادامه همه گيري بيماري COVID-19 (بيماري كرونا)

 

موضوع

توصيه هاي راهبردي و اجرائي در زمینه توسعه، تعمیق و روزآمدی شبکه بهداشتی درمانی کشور براي پاسخگويي عادلانه به همه نيازهاي سلامت جامعه، اعم از مراقبت، خدمت، آموزش و پژوهش سلامت ، از جمله استفاده بهینه از آن برای مقابله با همه گيري ويروس کرونا[1]

 

مقدمه

شبكه بهداشتي درماني مهمترين دستاورد نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در راستاي تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه است. دستاوردهاي مهمي نظير "واكسيناسيون همگاني"، "ارتقاي مراقبت هاي مادر و كودك"، "كمك به: تأمين عدالت اجتماعي، تحقق مشارکت جامعه، دسترسی آسان و سریع به مراقبت ها و خدمات،  ادغام و سطح بندی خدمات از طریق نظام ارجاع، تداوم و استمرار خدمات بهداشتی و ارتقاي كيفيت آنها"، در پرتو تعهد بالاي سياسي و هدايت و نظارت مطلوب، منجر به ارتقاي همه شاخص هاي سلامت شد. بطور خاص در زمينه هايي مانند "كاهش مرگ و مير مادران و كودكان"، "افزايش اميد به زندگي"، "كنترل ، حذف يا ريشه كني بيماري هاي واگيردار نظير فلج اطفال، سرخك، سرخجه، سياه سرفه، ديفتري، كزاز، مالاريا، سل، جذام، شيستوزومياز، هپاتيت ...."، "پيشرفت هاي مهم در زمينه هاي آموزش بهداشت، و بهداشت محيط  خاصه آب آشاميدني سالم و دفع بهداشتي فضولات"، "تغذيه با شير مادر"، "پايش رشد كودكان"، "كاهش سوء تغذيه"، " برنامه غني سازي نمك طعام با يد" و بسياري موارد ديگر، دستاوردهاي مباركي نصيب جامعه شد.

در اين خلاصه سياستي، در ادامه دو خلاصه سياستي قبلي[2]، ضروري ترين موضوعات راهبردي و اجرائي، در شرايط تداوم همه گيري  بيماري كرونا  كه در ادامه جلسات كارشناسي مرتبط، به اجماع رسيده ، بصورت اجمال مطرح شده است. لزوم بهره گیری بهینه از ظرفیت بالقوه عظیم شبکه بهداشتی درمانی كشور یک ضرورت قطعي ملی است. تجارب ارزنده حاصله  و راهبردهای تقویت آن در آینده، در این خلاصه سیاستی ارائه شده است.

 

اهداف

1.    تحقق اصل 29 قانون اساسی مبنی بر ضرورت تضمین دسترسی و برخورداری تمام افراد جامعه از مراقبت ها و خدمات سلامت

2.    استفاده بهينه و حداکثری از شبکه بهداشتی درمانی کشور برای پیشگیری و ارائه مراقبت ها و خدمات سلامت، از جمله در حوادث و بلايا  و همه گیری جاری

3.    تعميق ، توسعه و روزآمد نمودن شبکه بهداشتی درمانی و نظام مراقبت های اولیه سلامت، با رويكرد عدالت در سلامت

4.    استفاده از ظرفيت شبكه بهداشتي درماني به منظور تحقق اصول پاسخگويي اجتماعي، جامع نگري و جامعه نگري و تعميق ادغام آموزش پزشكي در نظام مراقبت ها و خدمات سلامت

5.    تحقق سطح بندي خدمات، سيستم ارجاع و پزشكي خانواده

6.    صرفه جويي كلان در هزينه ها و تحقق رويكرد و رويه اقتصاد مقاومتي در سلامت

7.    جلوگيري از ارائه خدمات القايي

8.    توسعه همكاري هاي بين بخشي به منظور مديريت عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت

9.    تحقق مشاركت همه جانبه مردم در برنامه ريزي، اجرا و نظارت

10.          سياست گذاري سلامت مبتني بر اطلاعات معتبر و دقيق از طريق شبكه بهداشتي درماني

 

اصول

11.          تحقق عدالت در سلامت

12.          تقدم پیشگیری بر درمان

13.          تحول معنوی و اخلاقی در نظام سلامت متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای

14.          استفاده از ظرفيت شبكه بهداشتي درماني براي آموزش سلامت و رشد اخلاق و معنويت در جامعه 

15.          تحقق رويكرد سلامت همه جانبه (جسمي-رواني-اجتماعي و معنوي) و انسان سالم

16.          جامعيت و يكپارچگي در مراقبت ها و خدمات سلامت

17.          تقدم مناطق دوردست و كم برخوردار (اعم از روستایی، شهرهاي كوچك و حاشيه شهرهاي بزرگ ....) بر مناطق شهری بزرگ

18.          اولويت گروه های آسیب پذیر (مانند مادران باردار ،کودکان، سالمندان، طبقات پائين اقتصادي-اجتماعي.....) در       بهره مندي از مراقبت ها و خدمات سلامت

19.          تمرکز زدایی

20.          تقدم مراقبت ها و خدمات سرپایی (در خانه، مراكز آموزشي، جامعه، محيط هاي كار.....)  بر بستری

 

توصيه هاي راهبردي براي تحقق ظرفیت ها و مزایای شبکه بهداشتی درمانی کشور

21.          تبيين و تضمين تعهد سياسي در زمينه عدالت در سلامت

22.          تنظيم شاخص ها بر مبناي عوامل اجتماعي مؤتر بر سلامت، به منظور استقرار عدالت در سلامت

23.          تحقق ايفاي نقش زيربنايي "عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت" از طريق ارتقاي همكاري هاي بين بخشي

24.          تحقق اولویت بهداشت در همه سياست ها، راهبردها، برنامه ها و اقدامات و در تمام سطوح نظام سلامت

25.          اجراي فراگير و يكپارچه سطح بندی خدمات، نظام ارجاع و پزشكي خانواده

26.          تعالي فرهنگ و سواد سلامت جامعه با استفاده از ظرفيت هاي شبكه بهداشتي درماني كشور

27.          اعتلاي اخلاق پزشكي و سلامت معنوي اسلامي جامعه با بهره گيري از ظرفيت هاي شبكه بهداشتي درماني كشور

28.          جلب مشاركت همه جانبه مردم در همه شئون سلامت، اعم از سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا و نظارت

29.          تحقق اقتصاد مقاومتی  در سلامت مبتني بر نظام شبكه بهداشتي درماني

30.          تقويت زيرساخت هاي سطوح اول و دوم شبكه بهداشتي درماني كشور

31.           ارتقاي مستمر توانمندي هاي نیروی انسانی شبكه بهداشتي درماني كشور

32.          تعميق ادغام آموزش پزشكي و پژوهش و برنامه های مختلف سلامت در نظام شبکه بهداشتي درماني و مراقبت هاي اوليه سلامت  

33.          استفاده از ظرفيت هاي شبكه بهداشتي درماني كشور براي تحقق "اهداف و برنامه هاي پدافند غير عامل در حوزه سلامت"، "مديريت سلامت در حوادث و بلايا"، و بوي‍ژه در زمينه "دفاع بيولوژيك و پيشگيري از مخاطرات و تهديدات زيستي و زيست محيطي" و استفاده بهينه از مشاركت همه جانبه شبكه بهداشتي درماني كشور در مقابله با همه گيري ويروس كرونا

34.          ارتقاي عملكرد  نظام شبكه بهداشتي درماني كشور با توجه به ظرفيت ها، تجربه هاي موفق، كاستي ها و اقتضائات و نيازهاي جديد

35.          گسترش كمي و كيفي شبكه بهداشتي درماني و تسري آن به كل مناطق كشور

 

شايسته است به استناد موارد بالا، نظام سلامت كشور مبتني و متكي بر شبكه بهداشتي درماني و نظام مراقبت هاي بهداشتي درماني اوليه، استوار شود.

 [1]SARS-COV-2 

[2] خلاصه سياستي 1: « توصيه هاي ضروري براي مقابله با همه گيري ويروس كرونا SARS-COV-2 و بيماري covid-19در سطوح راهبردي و اجرائي»

خلاصه سياستي 2: « ادامه توصيه هاي ضروري راهبردي و اجرائي برای  مقابله با همه گيري ويروس SARS-COV-2  »

 

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت