مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر اجراي ممنوعیت پایدار استعمال دخانیات و عرضه قلیان در همه اماکن عمومی گفت : برخورد قاطع با تولیـدکنندگان و مصـرف کنندگان قلیان باید به نحوي باشد که موجب عبرت سایر هنجار شکنان شود.

متن این نامه به این شرح است :

برادر ارجمندحضرت آیت االله جناب آقاي دکترسیدابراهیم رئیسی

 ریاست محترم قوه قضاییه

 سلام علیکم؛ با احترام، پیرو نامه شماره 100/112 مورخ1399/1/15 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دادستان محترم کل کشور در خصوص اجراي تدابیر سـتاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر اجراي ممنوعیت پایدار استعمال دخانیات و عرضه قلیان در همه اماکن عمومی ضمن تائید مطالب نامه مـذکور، مسـتدعی است که در برخورد قاطع با تولیـدکنندگان و مصـرف کنندگان قلیان به نحوي برخورد شود که موجب عبرت سایر هنجار شکنان گردد. لازم به ذکر است مشاهـدات علمی در همه گیري اخیر کرونـا نشان می دهـد که افراد سـیگاري درصورت ابتلابه بیماري ناشـی از ویروس کرونا خطر مرگ بسیار بالاتري نسبت به دیگر افراد مبتلا دارند و در مورد مصرف کنندگان قلیان این مخاطرات به مراتب بیشتر است. لذا در شرایط فعلی که همه ارکان کشور جهت حفظ سلامت جامعه متمرکز شده اند بهترین فرصت می باشد که نیروي انتظامی با مراکز عرضه قلیان و نیز استعمال دخانیات در مجامع عمومی با جدیت اعمال قانون نمایند.

دکتر سید علیرضا مرندي

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی

جمهوری اسلامی ایران