عناوین مهمترین خبرها:

 

نخستين وبينار  "همه‌گيري كوويد19؛ اخلاق و آموزش پزشكي" به همت  گروه‌های علمي اخلاق و آموزش پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی و با همکاری شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت ،‌ درمان و آموزش پزشکی، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم  و مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ چهارشنبه  1399/04/25 ازساعت 8:00 الي  10:00 صبح با سخنرانی جمعی از  استادان و محققین حوزه های ذی ربط  برگزار مي شود .

گفتني است اين وبينار شامل محورهاي  راهنماي اخلاق در همه گيري هاي عفوني ، فلسفه پزشكي و كرونا ،  رابطه پزشك و بيمار در همه گيري كوويد 19 ، بازخواني علوم انساني سلامت در همه گيري كوويد 19 ، زيست سياست و همه گيري كوويد 19 ،آسيب شناسي و رويكرد اخلاقي پژوهش هاي حوزه پزشكي در همه گيري كوويد 19 ، مي باشد .