عناوین مهمترین خبرها:

فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه ای مستند حمایت طلبی لزوم هرچه سریعتر گسترش، ارتقاء، تعمیق و روزآمدی شبکه بهداشتی درمانی کشور بر مبنای سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری " را به رئیس جمهور تقدیم کرد.

متن این نامه به این شرح است:

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

لزوم-مقابله-با-روند-گسترش-داروهای-تقلبی-و-غیر-استاندارد  لزوم مقابله با روند گسترش داروهای تقلبی و غیر...
به-یاد-مرحوم-دکتر-کمال-لطفی نویسنده: دکتر علی خلج ( عضو پیوسته و رئیس گروه علوم...

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت