عناوین مهمترین خبرها:

وبینار تحلیل داده محور وضعیت کرونا در سطح کشور و پیشنهادهای سیاستی به همت گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان سلامت فرهنگستان علوم پزشکی روز پنج شنبه 22 آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

لینک شرکت در این وبینار : http://ac.ams.ac.ir/ayandehnegari