عناوین مهمترین خبرها:

 

باسمه تعالی

برنامه برگزاری سیمنار- وبینار سلامت دیجیتال و کووید 19 در تاریخ 2 بهمن 1399 به شرح زیر اعلام میگردد:

رییس همایش : دکتر سید شهاب الدین صدر

دبیر علمی همایش : دکتر حمید مقدسی

فرهنگستان علوم پزشکی – طبقه چهارم – سالن مجمع عمومی

لینک وبینار:   https://www.skyroom.online/ch/farhangestan/pirapezeshki

ساعت

سخنران

عنوان

8:00  تا 8:10

 

تلاوت آیات قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی

8:10  تا  8:20

جناب آقای دکترسید شهاب الدین صدر

خوش آمدگویی

8:20  تا 8:30

جناب آقای دکترحمید مقدسی

معارفه

8:30  تا 9:00

جناب آقای دکترسید شهاب الدین صدر

تاثیر کووید-19 بر سلامت دیجیتال

9:00  تا 9:15

 

پرسش و پاسخ

 9:15 تا 9:45

جناب آقای دکتر محمد فرحبخش

فناوریهای دیجیتال درمقابله با کووید-19 با تاکید بربهداشت عمومی

9:45 تا 10:00

 

پرسش و پاسخ

10:00  تا 10:30

سرکار خانم دکتر رضوان رحیمی

استراتژیهای سلامت دیجیتال برای مقابله جهانی با کووید-19

10:30 تا 10:45

 

پرسش و پاسخ

10:45  تا 11:15

جناب مهندس محمد حسن شهریاری

معرفی دو نمونه از تجارب کشورهای در حال رشد و توسعه یافته در بکارگیری سلامت دیجیتال برای مقابله با کووید 19

11:15 تا 11:30

 

پرسش و پاسخ

11:30  تا 12:00

جناب آقای دکترحمید مقدسی

جایگاه مدیریت داده در رویارویی سلامت دیجیتال با کووید-19

12:00 تا 12:15

 

پرسش و پاسخ 

12:15 تا 12:30

جناب آقای دکترحمید مقدسی

جمع بندی و اختتامیه

 

 

                    Iranian Academy of Medical Sciences

Seminar Agenda

Thursday 21th January 2021

Digital Health and COVID-19

 

8:00 – 8:10   Opening of the Seminar

8:10 – 8:20   Welcome                                                                Dr. Seyed Shahabeddin Sadr

8:20 – 8:30    Introduction                                                         Dr. Hamid Moghaddasi

8:30 – 9:00    Impact of COVID-19 on Digital Health            Dr. Seyed Shahabeddin Sadr            

9:00 – 9:15    Questions and debate

9:15 – 9:45   Digital Technologies in coping with COVID-19 Dr. Mohammad Farahbakhsh

9:45 – 10:00 Questions and debate

10:00 – 10:30 Digital Health Strategies for coping with COVID-19    Dr. Rezvan Rahimi

10:30 - 10:45 Questions and debate

10:45 – 11:15 Introducing successful experiences of two countries in using Digital Health

                       for Coping with COVID-19                                Mohammad Hasan Shahriari

11:15 – 11:30 Questions and debate

11:30 – 12:00 The role of Information Management in confronting Digital Health with

                       COVID-19                                                            Dr. Hamid Moghaddasi

12:00 – 12:15 Questions and debate

12:15 – 12:30 Conclusion and closing the Seminar                  Dr. Hamid Moghaddasi

 

جستجو

جشنواره علمي فرهنگستان

گزارش و گفتگو

جزئیات-نامه-سردار-سلیمانی-به-دخترشسردار سلیمانی در نامه ای به دخترش نوشت: اولین بار است...
گزارش-چهارصدونودوسومین-جلسه-گروه-علوم-بهداشتی-و-تغذیه-فرهنگستان گزارش چهارصدونودوسومین جلسه گروه علوم بهداشتی و...

نشریه فرهنگ و ارتقاء سلامت

پیوندها

 

 

 

ورود به سایت