مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی بیانیه مجمع عمومی فرهنگسـتان علوم پزشکی درخصوص"تعارض منافع در نظام سلامت کشور و راهکارهاي موثر براي جلوگیري از آن " را به مراجع ذیضلاح تقدیم کرد.

برای دیدن متن این بیانبه اینجا کلیک نمایید