مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

دکتر سید علیرضا مرندی طی نامه ای نتایج طرح "برآورد تمایل و تقاضای ایرانیان جهت شرکت در برنامه واکسیناسیون علیه کووید 19 قبل از توزیع واکسن در کشور "که توسط مرکز تحقیقات سـیاست گذاری سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز (جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی و همکاران) در نیمه اول ماه بھمن ١٣٩٩ انجام شده است را به مسئولین مربوطه تقدیم کرد.

برای مشاهده نتایج این طرح اینجا کلیک کنید.