مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی

جراحی در جنگ

انتشار تاریخچه

بیمارستان های صحرایی

در دفاع مقدس

به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی

 

بیانیه های مجمع عمومی

نسخه آزمایشی تارنمای جدید

COVID-19

پیوندهای ویژه

 

 

 

عناوین مهمترین خبرها:

 

به مناسبت بزرگداشت مقام استاد دکتر حسن عارفی کتابی شامل مجموعه مقالات اساتید برجسته علوم پزشکی در فرهنگستان علوم پزشکی به چاپ رسید.

بر اساس این گزارش روابط عمومی و امور بین الملل این کتاب با هدف معرفی چهره علمی استاد برجسته و به پاس زحمات بی شائبه ایشان  در رشته فوق تخصص قلب و عروق و اینترنشنال کاردیولوژی به چاپ رسید .

ایشان در سال 1315 در تهران متولد شد.بعد از گذراندن دوران تحصیل عازم آمریکا شد و فلوشیب و دستیاری تخصصی در رشته های اطفال ، داخلی ، قلب و عروق ، اینترنشنال کاردیولوژی را سپری کرد .

دکتر عارفی ریاست دانشکده پزشکی رازی دانشگاه تهران ، وزیر علوم فرهنگ و آموزش ، ریاست دانشگاه تهران ، ریاست بیمارستان دکتر شریعتی را در کارنامه درخشان سوابق خود دارد.

وی بیش از 25 مقاله پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی در کنگره ها و سمینارهای بین المللی داخلی و خارجی به چاپ رسانیده است .

دکتر حسن عارفی استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی نیز می باشد .