عناوین مهمترین خبرها:

جلد دوم نخستین دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران به همت فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دایره المعارف پزشکی اسلام وایران به همت گروه حکمت ، طب اسلامی و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی به چاپ خواهد رسید.

این کتاب که جلد نخست آن در سال 1390منتشر شده است شامل چهارصد مقاله می باشد و جلد دوم این اثر ارزشمند نیز چهارصد مقاله را در بر می گیرد .

  دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران زندگی نامه پزشکان اسلامی را به تفضیل شرح می دهد.

در جلد دوم آن موضوعات پزشکی در تمدن اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته  و مقالات پزشکی نیز در آن گنجانده شده است و یازده در صد چاپ دوم را در برگرفته خواهد گرفت  .

گروه حکمت ، طب اسلامی و طب سنتی فرهنگستان همت گمارده است تا دوره کامل و پنج جلدی دایره المعارف پزشکی اسلام و ایران را به چاپ برساند تا گامی  باشد در جهت معرفی میراث عظیم پزشکی دوره اسلامی به جهانیان .

گفتنی است جلد دوم این اثر ارزشمند و ماندگار پزشکی اسفند ماه سال جاری به چاپ خواهد رسید .