عناوین مهمترین خبرها:

 

کتاب چکیده مقالات نخستین همایش سلامت معنوی مشتمل بر 384 صفحه توسط مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا منتشر شد. این کتاب که مشتمل بر 217 چکیده مقاله نخستین همایش سلامت معنوی می‌باشد با دیباچه دکتر سیدعلیرضا مرندی ـ رییس همایش و رییس فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر فریدون عزیزی ـ دبیر علمی همایش و معاون علمی فرهنگستان و دکتر محمود عباسی ـ دبیر اجرایی همایش و دبیر و عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی چاپ و منتشر گردید.

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت