عناوین مهمترین خبرها:

گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی و گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی کتاب درآمدی بر سلامت معنوی تألیف دکتر محمود عباسی، دکتر احسان شمسی گوشکی و دکتر محمدجواد ابوالقاسمی را منتشر کرد. این کتاب که حاصل یک طرح تحقیقاتی است که به سفارش گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی به دکتر محمود عباسی عضو و دبیر گروه سلامت معنوی فرهنگستان و رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی توسط وی و همکاران در گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تحت عنوان «مفهوم‌شناسی و مبانی نظری سلامت معنوی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در عرصه سلامت» اجرا و پس از داوری مورد تأیید گروه سلامت معنوی فرهنگستان قرار گرفته به پیشنهاد گروه مزبور به عنوان جلد اول دوره سلامت معنوی فرهنگستان در 276 صفحه، قطع رقعی و با قیمت ده هزار تومان توسط انتشارات حقوقی و مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا منتشر شد.

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت