عناوین مهمترین خبرها:

کتاب طراحی الگوی برنامه درسی اخلاق پزشکی با رویکرد اسلامی تألیف دکتر مرتضی خاقانی زاده، دکتر محمود عباسی و دکتر حسن ملکی توسط مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان جلد نهم دوره اخلاق پزشکی منتشر شد. این کتاب در قطع رقعی در252 صفحه و با قیمت نه هزار تومان توسط انتشارات حقوقی و مؤسسه فرهنگی حقوقی سینا چاپ و روانه بازار کتاب شد.