عناوین مهمترین خبرها:

گروه سلامت معنوی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی که از سال 1389 فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز نمود با اختصاص شماره های 14 و 20 فصلنامه اخلاق پزشکی به موضوع سلامت معنوی فصل جدیدی از فعالیت های خود را در این زمینه آغاز کرد. با توجه به استقبال گسترده علاقمندان این حوزه، گروه سلامت معنوی مرکز برای اختصاص ویژه نامه های دیگری از فصلنامه های خود به این موضوع اعلام آمادگی کرد.