عناوین مهمترین خبرها:

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اختصاص شماره های 12- 11 و  16-15 فصلنامه علمی – پژوهشی فقه پزشکی به موضوع سلامت معنوی زمینه توجه بیشتر به موضوع سلامت معنوی مبتنی بر آموزه های دینی و عرفان اسلامی را فراهم کرد.

جستجو

پیوندها

 

 

 

گزارش و گفتگو

به-مناسبت-اتمام-خدمات-رسانی-موفق-بخش-سلامت-کشور-در-اربعین-98سپید جامگان مسیر بهشت خدا قوت   دکتر محمدرضا...
ناخوشی-های-روانی-قرابت-و-نزدیکی-با-پدیده-اعتیاد-دارند   گفتگو با دكتر محمد باقر صابری زفرقندی،  عضو گروه...

ورود به سایت