عناوین مهمترین خبرها:

 

سومين هم انديشي اعضاء فرهنگستان علوم پزشكي با موضوع بررسي نقشه راه سبك زندگي در حوزه سلامت و سياستهاي پيش رو صبح امروز در محل فرهنگستان برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل تبيين اصلاح سبك زندگي بر اساس آموزه هاي اسلامي و قرآني  و نيز الگوهاي تجربه شده و موفق از جمله محورهاي اساسي نشست صبح امروز فرهنگستان علوم پزشكي است .