عناوین مهمترین خبرها:

حمایت و کمک به توسعه کارکرد سازمان ها و نهادهای  مجموعه نظام سلامت از وظایف فرهنگستان علوم پزشکی است .

دکتر علی رمضانخانی  عضو وابسته و دبیر شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت  فرهنگستان علوم پزشکی در گفت و گو با روابط عمومی و امور بین الملل گفت :

حمایت و کمک به توسعه کارکرد سازمان ها و نهادهای مجموعه  نظام سلامت از وظایف فرهنگستان علوم پزشکی  است .

بر اساس این گزارش دکتر رمضانخانی با اشاره به نقش فرهنگستان علوم پزشکی در راستای ارتقاء فناوری IT  در نظام سلامت  خاطر نشان کرد : استفاده از فن آوری جدید و برنامه ریزی در جهت توسعه الکترونیک از وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است که کاربردهای مختلف فن آوری اطلاعات در نظام سلامت کشور را اجرایی می نماید.

ایشان با بیان نگاه زیر ساختی فرهنگستان به فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستیابی به اهداف و تحقق رسالت نظام سلامت خاطرنشان کرد : با وجود ساختار و منابع ارزنده علمی در قالب گروه ها و شوراهای علمی فرهنگستان ، وجود فرهیختگان که تجربه اجرایی در جهت هماهنگی بخش های مختلف  سلامت ، نقش بسزایی در ارتقای فن آوری در نظام سلامت دارد .

دبیر شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت ادامه داد: نظام آمار و اطلاعات فرآیندهای ادغام یافته ای در جهت  جمع آوری ، تجربه و تحلیل ، گزارش و استفاده از اطلاعات دانش سلامت است .

وی افزود : برای رسیدن به یک نظام ادغام  یافته و سیستماتیک نیاز به نظام  اطلاعات مهم و جزئی از نظام سلامت داریم .

دکتر رمضانخانی به چالش های موجود در این حوزه مهم اشاره کرد و افزود :در حال حاضر تغییرات مدیریتی ، تغییر سیاست ها ، مشخص نبودن خط مشی ها ، نقاط اصلی سرمایه گذاری در زمینه فن آوری اطلاعات سلامت از چالش ها و محدودیت های فعلی در این راه است .

عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی تصریح کرد : شورای آینده نگاری و نظریه پردازی سلامت با اهداف و وظایف مشخص به منظور گرد هم آوردن ذینفعان کلیدی عرصه علم و فن آوری سلامت  در جهت تحکیم همکاری ها در برقراری تعامل مطلوب ایجاد شده است .

وی افزود : این شورا ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات سلامت را به عنوان موضوع اساسی و مهم در حوزه سلامت در اولویت کار خود قرار داده است .

این شورا با حضور متخصصان متعهد ، مدیران ارشد و با تجربه ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان اجرایی کشور به صورت ماهیانه برگزار می شود .