عناوین مهمترین خبرها:

جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، فرهنگستان علوم پزشکی ایران همه ساله به منظور تشویق و ترغیب پژوهشگران و تکریم مقام والای اندیشمندان و نخبگان عرصه های مختلف پزشکی جشنواره علمی را برگزار می کند .در این جشنواره با تقدیم لوح تقدیر و جوایز ، از پژوهشگران برتر حوزه پزشکی تقدیر می شود .

گفتنی است این جشنواره با حضور  دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ، جمعی از اعضای پیوسته و وابسته و پژوهشگران و اندیشمندان عرصه سلامت در محل کتابخانه فرهنگستان برگزار شد .