عناوین مهمترین خبرها:

معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی گفت: کاهش ۲۵ درصدی بودجه پژوهشی کشور جای تعمق دارد و پیام این تقلیل بودجه نبود فرهنگ تحقیق و پژوهش در کشور است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ، دکتر فریدون عزیزی در مراسم اهدای جوایز جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی که یکم اسفند ماه  در کتابخانه این فرهنگستان برگزار شد با اشاره به محدودیتهای ایجاد شده در امر تحقیق گفت: کاهش 25 درصدی بودجه پژوهشی کشور جای تعمق دارد و پیام این تقلیل بودجه این است که در کشور فرهنگ تحقیق و پژوهش وجود ندارد و باید این موضوع در کشور بین مسئولان و مردم فرهنگ سازی شود که استقلال علمی و فرهنگی و اقتصادی ما مرهون پژوهش است.

دکتر عزیزی  ، در خاتمه نداشتن متولی مستقل برای امور پژوهشی، کمبود نیروی انسانی محقق که بتوانند نیازهای تحقیقاتی کشور را برطرف کنند و نبودن سیستم ارزشیابی صحیح پژوهشها را سه محدودیت بزرگ در عرصه پژوهش کشور عنوان کرد.

بر اساس این گزارش  دکتر سید علیرضا مرندی نیز در ابتدای این مراسم ضمن اشاره به اهمیت پژوهش و تاکید مقام معظم رهبری (  مدظله ) بر این  مهم گفت: در زمینه پژوهش اعتباراتی هم نیز برای در نظر گرفته شده اما متاسفانه توجهی به آن نشده است.