عناوین مهمترین خبرها:


دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و جمعی از اعضای گروه قرآن ، عترت و سلامت فرهنگستان از خبرگزاری قرآنی ایکنا بازدید کردند .

بر اساس این گزارش در این بازدید دو ساعته ابتدا دکتر حمید صابر فرزام مدیر عامل این خبرگزاری در خصوص روند فعالیت های این سازمان در حوزه سلامت و قرآن توضیحاتی ارائه داد .

وی گفت : رسالت اصلی این خبر گزاری خبر رسانی است و رسالت دیگر بحث قرآن و تبیین مفاهیم و آموزه های قرآنی به چهار زبان اصلی است که در عرصه بین المللی فعالیت می کند.

سپس دکتر سید علیرضا مرندی ضمن اشاره به توانمند سازی قرآن در جامعه پزشکی گفت : وظیفه فرهنگستان علوم پزشکی ، وزارت بهداشت ، دانشگاه ها ی علوم پزشکی و حوزه های علمیه است که قرآن را در جامعه پزشکی توسعه دهند و پررنگ تر سازند و روح اعتقادی – اسلامی را در این قشر گسترش دهند و در این مهم آموزش نیز باید دخیل باشد.

در ادامه دکتر ناصر سیم فروش چهره ماندگار  در رشته ارولوژی  و رئیس گروه قرآن ، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی افزود : ما باید تحقیقات خود را در زمینه های قرآن افزایش دهیم و فرهنگستان که نماد فرهنگی و پزشکی کشور است با تشکیل گروه قرآن و عترت و سلامت در کنار گروه های علمی دیگر فعالیت های گسترده ای را شروع کرده است تا با گسترش قرآن در جامعه پزشکی روحیه پزشکان را با آموزه های قرآنی تلطیف بخشد .

گفتنی است در این بازدید دکتر قاسم رضیعی ، دکتر رحیم قربانی ، دکتر سید حسن مقدم نیا ، دکتر سید محسن موسوی بلده، اعضای گروه قرآن عترت و سلامت فرهنگستان و دکتر سید حمید حسینی سرپرست روابط عمومی حضور داشتند .