عناوین مهمترین خبرها:

دکتر رحیم قربانی عضو گروه قرآن ، عترت و سلامت در فرهنگستان علوم پزشکی هدف از تشکیل  این گروه را شناسایی برجستگان و اساتید پزشکی که در عرصه قرآنی  فعال هستند خواند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دکتر رحیم قربانی عضو گروه قرآن ، عترت و سلامت در فرهنگستان علوم پزشکی در بازدید  دوساعته که به همراه دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی  و جمعی از اعضای گروه قران ، عترت و سلامت  صبح روز دوازدهم اسفند  ماه سال جاری صورت گرفت هدف از تشکیل  این گروه را شناسایی برجستگان و اساتید پزشکی که در عرصه قرآنی  فعال هستند خواند و خاطر نشان کرد : این گروه ضمن نشر آموزه های قرآنی در جامعه پزشکی سعی دارد با بهره مندی از حضور اساتید برجسته که در فعالیت های قرآنی سهمی دارند را شناسایی  و از نظرات کارشناسانه این اساتید در گروه بهره مند گردد.

بر اساس این گزارش  ایشان ضمن اشاره به همایش قرآن ، عترت و سلامت که به همت فرهنگستان در تیر ماه امسال  برگزار شد گفت : این همایش ابعاد مختلفی داشت و مورد استقبال بسیاری از اندیشمندان حوزه پزشکی و علوم دیگر قرار گرفت و ما امیدواریم بتوانیم برگزاری اینگونه سمینارها را ادامه دهیم تا بدین طریق قرآن را در جامعه پزشکی نهادینه کنیم .

وی افزود : این گروه بیش از سیصد نفر از پزشکانی را که در حوزه قرآن و عترت برجسته بودند را شناسایی کرده است تا بتواند از این افراد در اهداف راهبردی گروه استفاده نماید و زمینه های رشد قرآن را در جامعه سلامت گسترش دهد .

در ادامه دکتر قاسم رضیعی عضو گروه قرآن ، عترت و سلامت، خبرگزاری ایکنا را یکی از بهترین خبرگزاری های جهان اسلام دانست و افزود : دامنه فعالیت های قرآنی و خبری این خبرگزاری بسیار گسترده است و ما می توانیم از اینگونه خبرگزاری ها در نشر قرآن در جامعه استفاده کنیم .

گفتنی است در این بازدید دکتر ناصر سیم فروش ،  دکتر سید حسن مقدم نیا ، استاد سید محسن موسوی بلده  اعضای گروه قرآن ، عترت و سلامت  و دکتر سید حمید حسینی سرپرست روابط عمومی فرهنگستان حضور داشتند .