عناوین مهمترین خبرها:

 

دکتر محمد علی چراغی  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران و عضو گروه اخلاق پرستاری فرهنگستان علوم پزشکی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی و امور بین الملل ضمن تبریک به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت : پرستاری دانشی است پویا در جهت تشخیص و مدیریت توانمندی ها و مشکلات بالقوه و بالفعل مددجو در ابعاد زیستی ، روانی ، اجتماعی و معنوی و فرهنگی از پیشگیری ، درمان و توانبخشی را مداخله می نماید .

وی گفت : این تعریف تمام ابعاد سلامت را در بر میگیرد و یکی از مهم ترین اصول در این رشته حرفه ای بودن و حرفه ای گرایی است .

ایشان  با مهم دانستن دانش اخلاقیات در پرستاری افزود : هدف از تشکیل گروه اخلاق پرستاری در فرهنگستان علوم پزشکی  فراهم نمودن زمینه های اعتلای اخلاق پرستاری ، نظریه پردازی و برنامه ریزی است و این دانش اخلاقیات می تواند در برنامه های درسی دانشجویان در بحث آموزش مانند کرامت بیمار ، عدالت در سلامت تدوین شود .

دکتر چراغی تصریخ کرد : در پرستاری نظریه ای مطرح است که معتقد است پرستاری یعنی عشق پرستار باید در سطحی مراقبت کند که هیچگاه نرنجد و این تنها با عشق ورزی امکان پذیر است و شعری نیز در این باب نیز آمده است : وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن .

وی افزود : این شعر بیان گر این مطلب است که علی رغم وجود کاستی ها در این حرفه پرستار عاشقانه در عرصه سلامت قدم نهاده است .