عناوین مهمترین خبرها:

دکتر عباس عباس زاده رئیس دانشکده پرستاری – مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   و عضو کمیته اخلاق پرستاری  فرهنگستان علوم پزشکی در گفت و گو با خبرنگار واحد روابط عمومی و امور بین الملل ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و با بیان شخصیت والای این بزرگ بانوی اسلام گفت : نامگذاری روز پرستار و ولادت با سعادت حضرت زینب گویای همه چیز است و ایشان از روح اسلام پایداری کرد .

وی افزود : کیفیت نظام سلامت وابسته به کیفیت خدمات پرستاری است و این مهم وابسته به اخلاق پرستاری است .

دکتر عباس زاده خاطر نشان کرد : پرستاری در نظام سلامت بسیار قوی است و خدمات پرستاری در نظام سلامت به طور مداوم جریان دارد .

ایشان تصریح کرد :  هدف اولیه بیمار درمان و حفظ حیات نیست بلکه حفظ کرامت انسانی است و پرستاران که آئینه نظام سلامت هستند وقتی کرامت انسان را مورد توجه قرار دهند کیفیت نظام سلامت نیز بالا می رود .

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود : گروه اخلاق پرستاری فرهنگستان علوم پزشکی که در راستای اعتلای اخلاق پرستاری تشکیل شد سعی بر این دارد تا با برنامه ریزی و نظریه پردازی  اخلاقیات را در این رشته توسعه بخشد و در این زمینه نیز راهکارهای اخلاق پرستاری تدوین شده است .

در ادامه دکتر  منصوره  یاد آور نیک روش   عضو کمیته اخلاق پرستاری  فرهنگستان علوم پزشکی نیز با بیان تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت : تلاش ما بر این است که اخلاق پرستاری با علم و تجربه عملیاتی شود و آموزش دانشجویان راهی باشد به سوی رضای خدا و رضای مردم و مسئولیت و رسالت پرستاران به نحو احسن ایفا شود .

وی با بیان اینکه حرفه مددکاری اجتماعی علیرغم اینکه در ایران بیش از نیم قرن سابقه دارد هنوز از نبود برخی اسناد پایه رنج می بردگفت اصول اخلاقی حرفه مددکاری اجتماعی یکی از این اسناد است که که در برخی منابع تنها به طور کلی مورد بحث قرار گرفته است .

دکتر  یاد آور نیک روش خاطر نشان کرد : در اختیار داشتن سندی که مجموعه ای از ارزش ها و اصول اخلاقی مددکاری اجتماعی در آن طبقه بندی شده است این فرصت را فراهم می آورد که مددکاران بتوانند در چنین شرایطی به سندی مشترک و یکسان مراجعه و بر اساس راهنمایی های آن تصمیم های اخلاقی اتخاذ کنند .

سپس دکتر سادات سید باقر مداح عضو کمیته اخلاق پرستاری نیز با بیان شخصیت والای حضرت زینب (س) و تبریک این روز گفت : علم ، تفکر ، قداست و عشق به مردم و خانواده مجموعه است بسیار گران بها که الگوی مناسبی است برای روز پرستار .

ایشان ضمن اشاره به رسالت پرستاران که  مدیریت ، تعلیم و تربیت ، تحقیق و استدلال در ارائه خدمات مطلوب به مددجویان است ما باید حضرت زینب ( س ) را الگو قرار دهیم و پرستار باید به توان عشق کار کند تا بتواند به مسئولیت خود در قبال بیماران جامه عمل بپوشاند .

وی گفت : همانطور که در این حرفه باید کرامت انسانی مورد احترام قرار گیرد کرامت پرستار نیز بسیار با اهمیت است و پرستار باید از تمامی شئونات با توجه به محوریت مراقبت ، از کلیه مزایا و عدالت های اجتماعی برخوردار شود .