عناوین مهمترین خبرها:

          

کتاب پوشش همگانی سلامت (تجارب منطقه ای و بین المللی) در گروه همکاری های بین المللی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل این کتاب به همت گروه همکاری های بین المللی سلامت فرهنگستان علوم پزشکی منتشر شد .

کتاب فوق مجموعه ای از ابعاد سه گانه پوشش همگانی سلامت در منطقه مدیترانه و همچنین پوشش خدمات  و  پوشش جغرافیایی را نیز در بر می گیرد .

در بخشی از این کتاب تجارب منطقه ای و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و کشور تایلند را یکی از بهترین نمونه های اجرای طرح پوشش همگانی معرفی کرده است .

در کشور تایلند، آژانس ملی امنیت سلامت  (NHSO) با هدف مدیریت صندوق سلامت تاسیس شد که این آژانس خدمات را از ارائه دهندگان دولتی می خرد .

در این طرح همه تایلندی هایی که تحت پوشش طرح بیمه های خصوصی سلامت و یا مشمول طرح مزایای کارکنان دولت  هستند واجد شرایط محسوب می شوند .